Kawasakis syndrom

af Bent Østergaard Kristensen

Kawasaki’s syndrom, også kaldet mukokutant lymfeknude syndrom, er en infektionssygdom af ukendt ætiologi. Den kan medføre pankarditis, men hyppigst er en generaliseret vaskulitis, som hos 20% af de inficerede kan medføre udvikling af koronararterie aneurysmer. Den første fase er udvikling af generel vasodilatation med efterfølgende aneurysmedannelse og risiko for trombosering og udvikling af myokardie infarkt.

For initial behandling henvises til lærebøgerne.

Børnene sættes i acetylsalicylsyre behandling, hvis varighed afhænger af koronararterieforandringerne. De kan regrediere, som led i en velbeskrevet ophelingsfase. Hastigheden varierer, men regression er set helt op til 6 år efter sygdomsdebut.

Fig. 1 og 2 viser koronararterier fra en rask knap 3 måneder gammel dreng, medens fig. 3 og 4 stammer fra en godt 3 måneder gammel dreng, 4 uger efter klassisk sygdomsdebut. Der er begyndende aneurysmedannelse på højre koronararterie og lille thrombe ved venstre koronararteries delingssted.

kawa-fig1Fig. 1 kawa-fig3Fig. 2
kawa-fig2Fig. 3a Fig. 3b
kawa-fig4Fig. 4