Ekkokardiografisk diagnostik af medfødte hjertefejl

af Bent Østergaard Kristensen

Den kombinerede anvendelse af 2-D, konventionel- og farve-Doppler ekkokardiografi har medført at selv mere komplekse former for medfødte hjertefejl kan udredes med disse modaliteter uden kateterisation, fordi de anatomiske strukturer ofte er bedre belyst end ved angiografi. 5-10 MHz transducere bør anvendes til børn. Udover konventionelt parasternalt længdesnit og apikalt 4-kammer snit, anvendes subcostale – og suprasternale skanneplaner til udredning af hhv interatriale septum og relationen mellem A-V klapper og ventrikler, hhv. de store kar samt arcus aortae.

Den ekkokardiografiske undersøgelse af nyfødte og spædbørn omfatter et fastlagt skema med fastlæggelse af:

1. Situs forholdene (fig.1 og 2), set nedefra. Fig 1a og b viser transducer placering til fremstilling det subxiphoide tværsnit til afklaring af situsforholdene, fig. 1c. Fig 2a og b viser transducerplacering til fremstilling af det subxiphoide længdesnit, fig. 2c.

barn1aFig. 1a barn1bFig. 1b fig1-220Fig. 1c
barn2aFig. 2a barn2bFig. 2b
fig2-220Fig. 2c video

2. Afklaring af tilløbsforholdene: cava-kar og lungevener til respektive atrier (fig. 3 og 4).

fig3-220Fig. 3 video fig4-220Fig. 4

3. Fastlæggelse af anatomisk konneks og konkordans (fig. 5c+d) Bemærk at aorta og pulmonalen ”krydser” hinanden. Fig. 5a+b viser transducerplacering til undersøgelse af 4 kammer subxiphoidt skan, som fremstillet i fig. 5c+d

barn5aFig. 5a barn5bFig. 5b
fig5-220Fig. 5c+d

4. Undersøge aorta ascendens, arcus og descendens (fig 6b). Fig 6a viser det suprasternale skannested. Få mor/far/sygeplejerske til at lægge en hånd under barnets skuldre som vist på billedet. Det letter fremstillingen af aorta.

barn6aFig. 6a fig6-220Fig. 6b

5. Afgang af koronararterierne (Fig. 7 og 8b). Fig 8a viser transducerplaceringen til det høje tværsnit, som er fremstillet i fig. 8b

fig7-220Fig. 7 barn8aFig. 8a fig8-220Fig. 8b

Metoden benævnes sequentiel segment analyse og princippet er at følge blodstrømmen gennem hjertet og ud i de store kar.

Beskrivelse af normal ekko hos nyfødt:

”Situs solitus, venstresidig arcus, uden L-SVC (venstresidig cava superior), fire lungevener til venstre atrium, normal atrio-ventrikulær og ventrikulo-arteriel konneks. Normal arcus aortae og thoracalis descendens, ingen ductus eller ASD. Tricuspide aortaklapper, normal afgang af koronararterier. Velfungerende myokardium, normalt flow gennem a-v og semilunær klapper.”