Atrieseptum defekt (ASD) - primum og sinus venosus type

af Bent Østergaard Kristensen

ASD-prim-fig-aFig. 1. Primum ASD.

ASD- primum defekt, kaldes også partiel AVSD (partiel Atrio-Ventrikulær Septum Defekt).

Symtomerne er som ved sekundum ASD. Børnene opereres som regel omkring 1 års alderen, før hvis der er betydende mitralsinsufficiens. Der er varierende grad af mitralinsufficiens postoperativt afhængig af restspaltens størrelse.

ASD-prim-fig-1Fig. 2. Parasternalt længdesnit med dilateret RV. ASD-prim-fig-2Fig. 3. Parasternalt længdesnit med vinkling mod højre ventrikel. Arteria pulmonalis ses dilateret.
ASD-prim-fig-3Fig. 4a. 4-kammer skan viser primum defekten Fig. 4b. Video.
ASD-prim-fig-5Fig. 5a. Preferentiel strømning fra LA via defekten til RV Fig. 5b. Video.
ASD-prim-fig-6Fig. 6a. Mitralen er spaltet, og der er derfor som regel tydelig mitralinsufficiens Fig. 6b. Video.
Fig 7. Subcostalt skanneplan Fig 8. Som fig. 7 med farve Doppler

Sinus venosus defekten stammer fra inkomplet lukning af sinus venosus. Den er derfor lokaliseret i i toppen af atrieseptet. Ofte munder en eller to lungevener direkte i defekten (fig. 8), og bidrager til betydelig arteriovenøs shuntning. Da shunten er ”ovenfor” A-V klapperne vil de højresidige kaviteter være dilaterede, som det ses i fig. 8 og 9.

ASD-prim-fig-10Fig. 9 Fig. 9b. Video.
Fig. 9c. + color