Atrieseptum defekt (ASD) - sekundum type

af Bent Østergaard Kristensen

fig9-220Fig. 1 fig10-220Fig. 2. "Ekkoskitse"

ASD udgør ca 10% af de medfødte hjertefejl.

Defekten inddeles i sekundum-, primum- sinus venosus- og koronar-sinus type.

Sekundum ASD udgør 70% af ASD’erne. Afhængig af størrelse medfører de større og mindre grad af arterio-venøs shuntning med dilatation af højre atrium, højre ventrikel og a. pulmonalis.

Cyanose tilfælde hos nyfødte kan således hos nogle skyldes en ASD.

4-kammer skan delinierer bedst dilatationen af de højresidige kaviteter (Fig. 3-4)

Det subcostale skan delinierer bedst atrie-septum (fig. 5-7).

 

fig11-220Fig. 3a Fig. 3b
fig12-220Fig. 4a. Fig. 4b
fig13-220 Fig. 5b
fig14-220 Fig. 6b
fig3-220 Fig. 7b
fig15-220Fig. 8. Veno-artriel shuntning hos nyfødt med højt neonatalt pulmonaltryk.

Ca. halvdelen af patienterne kan behandles med kateterteknik som vist i hosstående eksempler under TEE vejledning i generel anæstesi. De resterende behandles med sutur eller anvendelse af patch under anvendelse af hjerte-lungemaskine.

ASD-sec-behandling-1Fig. 9a. TEE længdesnit. Fig. 9b
ASD-sec-behandling-2Fig. 10a. TEE tværsnit. Fig. 10b

 

occluderan ASD-sec-behandling-3

Amplatz lukker

Fig. 11

Efter anbringelse af ASD-lukkeren sættes patienten i acetylsalicylsyre behandling i 6 måneder med henblik på at undgå trombedannelse på lukkeren. Hosstående TEE billeder stammer fra en 30 årig kvinde, som debuterede med et TIA tilfælde og efterfølgende påvisning af ASD, som blev lukket ukompliceret med en Amplatz device. Hun var lupus antikoagulans positiv og har homocysteinose, hvorfor hun udover acetylsalicylsyre behandling også blev behandlet med folinsyre. Tre måneder senere fik hun nyt TIA tilfælde og TEE afslørede en stor trombe i højre atrium, fig. 12, men også tromber i venstre atrium, fig. 13.

ASD-sec-behandling-4 Fig. 12b
ASD-sec-behandling-5 Fig. 13b