Atrio-ventrikulær septumdefekt (AVSD)

af Bent Østergaard Kristensen

avsd-fig1 avsd-fig2

AVSD udgør ca. 5 % af de medfødte hjertefejl, sv.t. at de to største hjertecentre ser ca. en patient per måned.

Der findes to typer: Partiel AVSD, tidligere kaldet ASD-primum, hvor de to atrio-ventrikulære ostier er bevaret, se under ASD primum. Den komplette form er karakteriseret ved et fælles atrioventrikulært ostium med en fælles forreste mitralflig (fig. 1) og en fælles atrio-ventrikulær kanal - heraf det tidligere navn: A-V commune, fig. 1 og 2.

Fig. 1.Fig. 2. "Ekkoskitse"

Fig. 3 viser det subcostale skan med det fælles a-v ostium i diatole, medens fig. 4 viser systole.

avsd-fig3 avsd-fig4

 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5 viser 4-kammer billede med flow gennem den fælles kanal. VSD-komponenten kan veksle i størrelse, fra den lette til moderate og store, hvor det ikke er muligt at udføre den normale operation med deling af forreste mitralflig og indsættelse af en patch i både VSD- og ASD delen (fig. 6). I førstnævnte tilfælde vil man tidligt udføre en pulmonal banding og senere etablere et Fontan kredsløb. Også ventriklerne kan have forskellig størrelse med en lille venstre ventrikel. Man taler i disse tilfælde om en ubalanceret AVSD. I disse tilfælde foretages pulmonal banding. Fig. 7 er video af bandingbånd. Også i dette tilfælde vil man stile mod et Fontan kredsløb senere.

avsd-fig5
avsd-patch
pulm-band-1

Børnene opereres sædvanligvis i 3- (-6) måneders alderen, inden risikoen for pulmonale hypertensive forandringer bliver for stor.

Fig. 5 (video)

Fig. 7. Pulmonal banding (video)

Fig. 6