Ventrikel septum defekt (VSD)

af Bent Østergaard Kristensen

vsd-1Fig. 1. Perimembranøs inlet VSD.VSD udgør ca 30% af de medfødte hjertefejl, og er dermed den hyppigste.

Den arterio-venøse shuntning, der foregår gennem defekten afhænger udelukkende af størrelsen. Ved betydende shuntning ses initial dilatation af arteria pulmonalis, venstre atrium og ventrikel, som bliver volumenbelastede. Efterhånden opstår dilatation og hypertrofi af højre ventrikel. Kvantitering af shuntstørrelsen foretages sjældent i den kliniske hverdag. Estimering af pulmonaltryk sker ved gradientmåling mellem venstre og højre ventrikel eller ved udmåling af TI gradient.

VSD’en kan være lokaliseret i det peri- membranøse eller det muskulære septum i inlet eller outlet delen, og dækkende begge kar og således være dobbelt kommiteret. Ved Steno-Fallots Tetralogi.er aorta dobbelt kommiteret. Hosstående figurer viser en perimembranøs inlet VSD.

For at få så præcist et billede af defekten vil man altid vurdere den i flere planer (Fig. 2-4).

Muskulære VSD’er kan være lokaliseret både i inlet septum og outlet septum, midtseptalt og apikalt (Fig. 6-12).

Behandling af VSD

Hos symptomastiske børn vil man lukke defekten kirurgisk indenfor første leveår. Pulmonal banding foretages kun undtagelsesvist. Perimembranøse inlet VSD’er, lokaliseret under tricuspidalens septale flig har ligesom de muskulære VSD’er en stor tilbøjelighed til spontan lukning, selvom der i spædbarnsalderen kan forekomme et temporært behov for diuretisk behandling. De midtstillede muskulære VSD’er er med held i de senere år blevet lukket med kateterteknik.

Eksempler:

vsd-2Fig. 2a. Parasternalt længdesnit med en aneurysmatisk VSD prominerende mod højre ventrikel.
Fig. 2b. Video. Fig. 2c. Farvedoppler giver indtryk at en betydelig større defekt. Denne modalitet vil altid overestimere defektens størrelse.
vsd-6Fig. 3a. Lokalisation og udseende i apikalt 4-kammer skan. Fig. 3b. Video.
vsd-4Fig. 4. Tværsnit af VSD’en. vsd-cwFig. 5. Doppler-kurver fra fig. 3. Gradienten mellem venstre og højre ventrikel er ca. 65 mmHg. Systolisk BT hos dette barn var 95 mmHg og pulmonaltrykket derfor ca. 30 mmHg.
vsd-fig8Fig. 6. Midtstillet restriktiv muskulær VSD. Der kan også være flere større eller mindre, de kaldes sweitzer-ost typen eller mere komplekse.
vsd-fig9Fig. 7. 4-kammer skan, hvor man ser et ”ekstra” septum.
vsd-fig10Fig. 8. Længdesnit, hvor der er tydelig defekt i septum, ligeledes i tværsnit, fig. 9.
vsd-fig11Fig. 9
vsd-fig12Fig. 10. I længdesnittet har man ikke noget indtryk af en kommunikation mellem venstre og højre ventrikel.
vsd-fig13Fig. 11. Men color viser tydeligt flow gennem en langstrakt kanal.
vsd-fig14Fig. 12. Apikalt lokaliseret muskulær VSD med veno-arteriel shuntning.