Truncus arteriosus

af Bent Østergaard Kristensen

trunc-art-fig1Fig. 1 trunc-art-fig2Fig. 2

Truncus arteriosus er en fælles arterie, som afgår over en VSD. Herfra afgår aorta og a. pulm. Ved type I afgår en kort pulmonal hovedstamme fra truncus’ venstre side (skitse). Ved type II og III afgår de to pulmonalarterier separat uden truncus pulmonalis. Truncusklappen kan være 4-fliget og dysplastisk med større og mindre grad af insufficiens. Der er systemtryk i pulmonalkredsløbet og der vil typisk optræde VSD-klinik (pulmonal hyperperfusion). P.g.a. venoarteriel shuntning vil børnene være lettere desaturerede. Tidspunktet for symptomdebut er som regel indenfor de første par levemåneder, tidligere ved truncusklap insufficiens.

Børnene opereres indenfor de første levemåneder afhængig af klinikken. Operationen består i lukning af VSD’en med patch. Lukning af defekten i a.pulm. sker som regel også med patch. En homograft indsyes mellem højre ventrikel og a. pulm (skitse). Ved svær truncusklapinsufficiens kan det være nødvendigt at indsætte en artificiel klap.

Mistanke om en truncus skal fremkomme, når man ser en stor fortil liggende VSD og ikke kan påvise nogen udløbsdel fra højre ventrikel. Truncus fremstilles bedst i et skanneplan mellem parasternalt længdesnit og apikalt 4 kammer skan, som det ses af figurerne. Hvis ikke man får tanken om en truncus kan man let komme til at overse den og mistænke pulmonal atresi. Der skal ”manipuleres" med transduceren for at ”fange” pulmonalen.

 

trunc-art-fig3Fig. 3. Ekkoskitse til Fig. 4. Fig. 4. En truncus type I, hvor a. pulm afgår på venstre side af truncus arteriosus.
trunc-art-fig6Fig. 5. Turbulent flow ud i a. pulm. Fig. 5b. På videosekvensen ses, at der ikke er truncusklap insufficiens hos denne patient.