Fontan operation

af Bent Østergaard Kristensen

Den fortsatte palliative behandling af cor univentriculare omfatter PCPC (Partiel Cavo-Pulmonal Connection, også benævnt bidirektionel Glenn, hvor cava superior anastomoseres til højre pulmonalarterie indenfor første leveår. Se skitse under tricuspidalatresi og video til fig.1.

TCPC (Total Cavo-Pulmonal Conneks) udføres 1-3 år senere afhængig af det videre kliniske forløb, se skitse under tricuspidalatresi.

Der er en række kriterier der skal opfyldes for at disse operationer kan gennemføres (Fontan kriterier). Hvis ikke disse er opfyldt er hjerte- transplantation eneste behandlingsmulighed.

fontan1Fig. 1afontan2Fig. 2. Dobbelt inlet ventrikel med cava inferior tunnelen i højre atrium (pil).
Fig. 1b. Videoen viser flow gennem cava superior til højre pulmonal- arterie. Der anvendes et suprasternalt skanneplan, hvor man vinkler tranduceren mod patientens højre side. Der ses lidt turbulens lige ved anastomosestedet.
fontan3Fig. 3afontan4Fig. 4
Fig. 3b. En pt med tricuspidalatresi og TCPC, hvor man altid efterlader et fenester til atriet for at lette overgangen af det passive flow til lungerne (fig. 4). Fenestret lukkes senere med kateterteknik som ved ASD lukning, se denne.
fontan5Fig. 5a. Uobstrueret flow i længdesnit fra det subxiphoide skanneplan.
Fig. 5b