Cor pulmonale

af Christian Hassager

Cor pulmonale (lungeemboli og pulmonal hypertension)

Cor pulmonale kan opdeles i akut cor pulmonale (ved f. eks. lungeemboli) og kronisk cor pulmonale (ved f.eks. primær pulmonal hypertension eller pulmonal hypertension sekundært til multiple lungeembolier eller COLD).

Fig. 1a. Primær pulmonal hypertension - systolisk pulmonaltryk 95 mmHg. Fig. 1b. Samme patient som i Fig. 1a.

ti 42 mmHg 22Fig. 2Ved akut cor pulmonale, f.eks. lungeemboli hos en i øvrigt hjertelungerask person, ses sjældent særligt forhøjet pulmonaltryk. RV kan ikke "uden træning" præstere et tryk over 60-70 mmHg. Som regel findes kun en tricuspidalgradient på 20-40 mmHg - selv hos svært hæmodynamisk påvirkede patienter. En akut lungeemboli skal obstruere mere end 25-30 % af lungekarrene hos en i øvrigt hjertelungerask patient for at medføre påvirkning af hjertet, som kan opdages ekkokardiografisk. Det karakteristiske fund ved en akut lungeemboli er dilatation af RV og specielt typisk for en hæmodynamisk betydende emboli er impression af septum mod LV i slutsystole / midt diastole (LV fremtræder som et D i et SAX snit).

Hos patienter med hæmodynamisk betydende akut lungeemboli kan selve embolien ses hos ca. 50 - 60 % ved TEE, specielt i a. pulmonalis dxt., men kun sjældent ved TTE (se fig. 3). TEE kan derfor være en relevant undersøgelse ved mistanke om akut hæmodynamisk betydende lungeemboli hos patienter der vanskeligt kan flyttes til/vente på anden diagnostik.

Fig. 3. Massiv lungeemboli med synlige tromber i højre atrium (TTE).Ved kronisk cor pulmonale (kronisk pulmonal hypertension) ses også dilatation af RV og impression af septum mod LV i slutsystole / midt diastole - dette kan være meget markant (se fig. 1). Trikuspidalgradienten er forhøjet og kan være over 80-100 mmHg. Ved COLD bliver gradienten sjældent større end 50-60 mmHg. Der kan ofte også påvises hypertrofi af RV's frie væg ( > 5 mm). Se også afsnittet om pulmonaltryk.

DCS rapporter af relevans for emnet:

  • Pulmonal hypertension
  • Lungeemboli