2D ekkokardiografi

af Dorte Guldbrand og Søren Strange

I den kliniske hverdag skelnes ofte mellem den planlagte ekkoundersøgelse af ambulante/indlagte patienter og den ikke-planlagte bed-side ekkokardiografi. I denne gennemgang af 2D TTE er der lagt vægt på den planlagte undersøgelse, idet en tilstrækkelig bed-side TTE kræver, at man mestrer udførelsen af en fuld ekkoundersøgelse for at kunne fokusere på de væsentligste kliniske fund i den givne kliniske situation.

Gennemgangen på ekkokardiografi.dk af 2D TTE følger DCS' anbefalinger for standardiseret minimumskrav til TTE hos voksne (1), samt til udmåling og rapportering af TTE (2). Begge disse anbefalinger kan downloades fra cardio.dk.

Generelt skal en standard TTE undersøgelse have en kvalitet og et omfang, der skal kunne (1):

  • estimere venstre ventrikels systoliske funktion og fyldning samt geometri af myocardium og kavitet
  • bestemme venstre atriums størrelse/volumen
  • diagnosticere og kvantitere venstresidig klapsygdom
  • kunne give et estimat af højre ventrikels systoliske funktion
  • estimere trykket i højre atrium og højre ventrikels systoliske tryk
  • påvise højresidig klapsygdom og
  • påvise eller udelukke perikardieansamling.

DCS' holdningspapir indeholder såvel en generel del, som omfatter standardundersøgelsen, der bør foreligge hos alle, samt en speciel del omfattende billeddannelse og vurdering af de hyppigste klapsygdomme. Her på sitet henvises til afsnittet Klapstenose og Klapinsufficiens for gennemgang af klapsygdomme.

Referencer:

(1) DCS, Anbefalinger for standardiseret minimumskrav til transthorakal ekkokardiografi hos voksne, Dansk Cardiologisk Selskab, 2008

(2) DCS, Anbefalinger til udmåling og rapportering af transthorakal ekkokardiografi, Dansk Cardiologisk Selskab, 2010