DCS' arbejdsgruppe vedr. ekkokardiografi

Arbejdsgruppens kerne udgøres af 7 valgte medlemmer med stemmeret (ekkonukleus), herunder en formand og en næstformand. Arbejdsgruppens faste møder er åbne for alle interesserede medlemmer af DCS. Man kan tilmelde sig arbejdsgruppen via www.cardio.dk, hvor man også kan finde en oversigt over alle registrerede medlemmer.

Der afholdes møder 3 gange om året: torsdag i den 2. uge af januar, lørdag ved DCS årsmødet og torsdag i den sidste uge af august.

Møderne annonceres på DCS' hjemmeside, og ved mail til registrerede medlemmer.

Sammensætningen af nukleus:

Rasmus Carter.Storch (formand)

Emil Fosbøl

Jonas Povlsen

Katrine Müllertz

Henrik Hansson

Nick Mattson

Anne-Sophie Sillesen