Aortico-pulmonalt vindue

Forfatter: Dorte Guldbrand

ap vindue1Fig. 1. Skitse af aortico-pulmonalt vindueAortico-pulmonalt vindue (AP-vindue) er en defekt adskillelse mellem aorta ascendens og truncus pulmonalis (Fig. 1). Tilstanden er sjælden og udgør <1% af kongenitte hjertesygdomme. Defekten kan opstå alene eller i kombination med fx Fallots tetralogi eller truncus arteriosus.

Børnene vil som regel få hjerteinsufficiens allerede i spædbarnsalderen på grund af overperfusion af lungekredsløbet. Ved meget store defekter er der ofte ingen mislyd (næsten trykudligning mellem de to kredsløb). Hvis man finder volumenbelastede venstresidige kaviteter, og ikke finder den formodede VSD eller store persisterende duktus, bør man efterse området mellem de store kar meget omhyggeligt. De bedste billeder opnås i et snit mellem parasternal længde- og tværsnit og med transduceren roteret med uret.

Behandlingen er kirurgisk med enten ligatur eller patch afhængig af defektens størrelse.

 Fig2Fig.2. Dilaterede venstresidige kamre

Fig 3. AP-vindue set i vinkel mellem PLAX og SAX med tranduceren roteret lidt med uret.Fig 3. AP-vindue set i vinkel mellem PLAX og SAX med tranduceren roteret lidt med uret.

Fig4Fig.4. Stort flow over defekten og dermed udligning af trykforskellen medførende let mislyd.