DCS ekkokurser

Dansk Cardiologisk Selskab afholder årlige kurser i basal TTE og basale kurser i TEE ca. hvert andet år. Kurserne er tilrettelagt af DCS arbejdsgruppe vedr. ekkokardiografi og er forbeholdt medlemmer af DCS.

TTE kurserne er tilrettelagt for læger med begrænset kendskab til ekkokardiografi og vil indeholde både teori og praktiske øvelser. Deltagerantallet på DCS Ekko I og II er begrænset til 12 kursister per kursus, men der afholdes sideløbende kurser to forskellige steder i landet med samme indhold og fælles kursusmateriale. Kurserne gentages efter behov, ca. én gang årligt.

TTE kurset er delt i to blokke:

  • DCS Ekko I dækker "den normale ekkokardiografi". Målet med kurset er at kunne gennemføre optagelserne til en DCS standardekkokardiografi, uden alt for detaljerede udmålinger eller klapvurderinger. Doppler-modaliteterne introduceres. 3 dages kursus med ca. fire ugers pause mellem dag 2 og 3.
  • DCS Ekko II som dækker mere avanceret vurdering af patologi, herunder detaljeret om de enkelte klapper, diastolisk dysfunktion og højresidige tryk. 2 dages kursus.

Download kursusforedrag til Ekko I og II.

Det er et krav for optagelse på DCS Ekko II at man har tilstrækkelig erfaring til at deltage i kurset. Det kan eksempelvis være at man har gennemført DCS Ekko 1 eller lignende kursus, eller at man har tilstrækkelig klinisk erfaring ved eksempelvis at have gennemført mere end 400-500 ekkokardiografier.

TEE kurset afholdes ca. hvert år, se nedenfor.