Pulmonalinsufficiens

af Christian Hassager

Pulmonalinsufficiens (parasternalt SAX). Pulmonalinsufficiens (PI) udgør sjældent et klinisk problem. Sværere grader kan ses som senfølge i voksenlivet efter ballondilatation eller operation for en pulmonal stenose som led i en medfødt hjertesygdom, samt efter pulmonalklap endokarditis (i.v. misbrugere eller kronisk i.v. kateterbærere). Svær pulmonalinsufficines kan også ses efter Roos operation, hvor der er indsat en homograft i pulmonalostiet. Let pulmonalinsufficiens er et almindeligt fund hos hjerteraske.

Ekkokardiografisk vurderes PI lettest i et højt SAX snit, enten parasternalt eller subxiphoidalt. I denne projektion kan bredden af Color Doppler signalet lige ventrikulært for klappen vurderes og der kan udføres CW doppler måling m.h.p. om der hurtigt opstår trykudligning mellem RV og trunkus pulmonalis. Højre ventrikels størrelse og systoliske funktion skal også vurderes.

Svær PI ledsages af dilatation af RV og og paradoks bevægelse af septum interventrikulare. På grund af den sjældne forekomst er det vanskeligt at komme med præcise grænser for hvornår PI er svær. Patienter med symptomer eller påvirket RV funktion bør henvises til specialist vurdering.