Suprasternale optagelser

af Dorte Guldbrand og Søren Strange

Fig. 1. Arcus aorta i 2D med visualisering af afgang af halskar.

Suprasternale optagelser er ikke et krav i DCS' anbefalinger til standard TTE, men er gode til at visualisere

  • arcus aortae
  • halskar
  • isthmusområde
  • v. cava superior flow
  • ductus arteriosus.

1) Patienten lejres med pude under skuldrene, så hovedet falder lidt tilbage. Patienten bedes dreje hovedet væk fra undersøgeren. Transduceren placeres i fordybningen mellem clavicula og m. Sternocleidomastoideus med markøren pegende mod venstre og lidt bagud. Transduceren vippes med sigteretning nedefter og bagud og roteres mod uret til arcus aortae visualiseres. Vær opmærksom på at indstille den rette dybde i billedet.

2) Der optages loop med arcus aorta og visualisering af afgangen af halskar. Der bør optages både 2D og color-Doppler.

3) Doppler suppleres med CW i aorta descendens med henblik på diagnosticering af coarctatio. PW kan anvendes ved aortainsufficiens til at registrere om der er retrograd flow i aorta descendens i diastolen.

Fig. 2. Continuous wave i aorta descendens.