Projektioner ved TEE - side 4

Artikelindeks

 

Øvre øsofagus projektioner (aortaniveau) (fig. 4)

Proben trækkes yderligere lidt op og ved rotation til 40-50º ses et cirkulært tværsnit af aortaklappen med venstre koronare cusp op mod højre (l), non-koronare cusp op mod venstre (n) og højre koronare cusp nederst i feltet (r). Klappen og ringen us. med 2 D og farve doppler. Få mm over klapniveau ses ve. koronararteries hovedstamme (kl. 2) og hø. koronarostie (kl. 6)

fig4tee

Fig. 4. Aortaprojektioner

Fig. 4a. Aorta, tværsnit (n = non-coronare, l = venstre coronare, r = højre coronare cusp).
Fig. 4b. Samme patient, color flow. (obs: der er anvendt lav farveskale for at visualisere det normale flow bedre. Skalaen skal sættes op ved vurdering af AI).

Længdesnit af aortaklappen fås ved rotation til ca. 130-150º med aortaklappens lukning centralt og aorta ascendens maksimalt "åbnet" i længdesnit mod højre. Non-koronare el. venstre cusp ses øverst og højre koronare cusp ses nederst (anteriort) i billedet. Ofte kan hø. koronarostie ses bedst i denne projektion. Klappen og ringen us. med 2 D og farve.

Aorta ascendens kan ses i lidt længere udstrækning, hvis proben trækkes lidt tilbage og i tværsnit ved rotation til ca. 50º.

Fig. 4c. Aorta, længdesnit.

RV "inflow outflow" projektion

RA, trikuspidalklappen, RV "inflow" og "outflow"-del, pulmonalklappen og truncus pulmonalis kan ses i aortaklap tværsnit projektionen - billedet ligner et parasternalt tværsnit, men er vendt op-ned med RA til venstre, RV nederst og truncus pulmonalis til højre. Her kan trikuspidalklap og pulmonalklap undersøges med farve Doppler. Ofte ses pulmonalklappen og truncus pulmonalis bedst ved lidt mere rotation (80-130º).

fig5tee

Fig. 5

Fig. 5a. RA, RV, pulmonalklap og truncus pulmonalis.

RA tværsnit (0º) med LA opad i sektoren, atrieseptum og fossa ovalis horisontalt og trikuspidalklappen mod højre opnås ved at dreje skopet mod uret.

Fig. 5b.

I RA længdesnit (ca. 90º) med vena cava sup. til højre (SVC) og vena cava inf. til venstre (IVC) og nederst RA´s aurikel. Projektionerne er velegnede til vurdering af ASD ved farvedoppler (lav hastighedsskala). Ekkokontrast - evt. omrystet afkølet isot. NaCl - kan anvendes i forbindelse med Valsalva manøvre for påvisning åbentstående foramen ovale.

Fig. 5c.

Skopet trækkes lidt yderligere op fra aortaniveau og anteflekteres i tværsnit (0º) i en position med mitralklappen centralt i sektoren. Herved fremstilles: LA og auriklet (nedad th.) som scannes grundigt igennem ved små rotationer. Evt. kan flow måles med PW.

Fig. 5d.

Ve. øvre lungevene ses ved at trække skopet yderligere lidt op og anteflektere. Pulmonalveneflowet måles med PW 1 cm ude i karret (se ovenfor).

Fig. 5e.

Ved at dreje (rotere) skopet med uret ses tværsnit af aorta ascendens og vena cava sup. Truncus pulmonalis ses th. for aorta i længdesnit og højre arteria pulmonalis drejer sig omkring aorta ascendens op mod ve. i billedet, mens venstre arteria pulmonalis går ud af feltet mod højre.

Fig. 5f.